Burbang

Město v Kalifornii ( oblast, kde se pěstují dané suroviny do krmiva )